Mostar

Mostar anses av många vara en av de vackraste städerna i Bosnien och Hercegovina med en gammal osmansk arkitektur kombinerad med österrikisk stil. Den berömda bron Stari Most från 1500-talet förstördes den 9 november 1993. Efter kriget rekonstruerades den efter donationer från USA, Kroatien, Nederländerna, Italien samt Turkiet och kunde återinvigas 23 juli 2004.